Regiono plėtros planas 2014–2020 m.

REGIONO PLĖTROS PLANAS

Nuo 2021 m. kovo 1 d. regiono plėtos plano pakeitimai ir jų aktualios redakcijos skelbiamos Teisės aktų registre (e-tar.lt)

Tauragės regiono 2014–2020 m. plėtros planas
Tauragės regiono plėtros planas 2006–2013 m.
Tauragės regioninis atliekų tvarkymo planas 2010–2020 metams