• Pradžia
  • >
  • Atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas

Atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas

Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planas
patvirtintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. TS-15
(atsisiųsti)

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita
(atsisiųsti)

Plano rengimo organizatorius – Tauragės regiono plėtros taryba, Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė, interneto svetainės adresas http://tauragesregionas.lt/, tel. 8 698 77465, el. p. info@trpt.lt.

Su parengtais dokumentais taip pat galima susipažinti Tauragės regiono plėtros tarybos patalpose Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė, nuo 2023 m. birželio 5 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

Pasiūlymus dėl Plano projekto ir vertinimo ataskaitos galima teikti raštu Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė, arba el. paštu info@trpt.lt iki viešo supažindinimo su Plano projektu ir SPAV ataskaita pradžios ir jo metu. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebepriimami. Teikiant pasiūlymus fiziniai asmenys turi nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą (visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus), pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas). Raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Visi gauti pasiūlymai bus išnagrinėti, įvertinti ir nuspręsta, ar atsižvelgti į pasiūlymus, ar juos atmesti.

Viešas supažindinimas įvyks 2023 m. liepos 3 d. 17.30 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda (jungtis per naršyklę): https://teams.live.com/meet/9487421614126

2023 m. liepos 3 d. įvyko viešas supažindinimas su Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano projektu ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Pateikiame viešo supažindinimo protokolą, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažymą, visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymą ir informaciją apie viešinimą.

2023 m. liepos 20 d. Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. TS-15 „Dėl Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planas. Informacija, skelbiama visuomenei patvirtinus planą, pateikiama nuorodoje: https://tauragesregionas.lt/naujienos/patvirtintas-2021-2027-metu-taurages-regiono-atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-planas/.

Informacija apie patvirtinto Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano viešinimą .