Regioninės svarbos projektai

Tauragės regiono projektai, pripažinti regioninės svarbos projektais:

  1. AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas

Vykdytojas – AB ,,Vilkyškių pieninė“
Siekiami rezultatai:
1. pastatyti naują pieno produktų perdirbimo gamyklą (sūrinę) Tauragės mieste,
2. sukurti ir ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos išlaikyti ne mažiau kaip 50 darbo vietų, kuriose mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – didesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas paskutinis Tauragės rajono savivaldybės vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis,
3. per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ne mažiau kaip 90 procentai sukuriamos produkcijos  bus eksportuojama;
Projekto įgyvendinimo terminai – 2019–2026 m.
Planuojama investicijų vertė –  34,7 mln. Eur (be PVM)

Regioninės svarbos projektu pripažintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 51/9S-23 „Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“

keičiantys sprendimai:

2019 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. 51/9S-14 „Dėl tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 51/9S-23 „Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimo“ 

2020 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. 51/9S-26 „Dėl tauragės regiono plėtros tarybos 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 51/9S-23 „Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pakeitimo“

2. UAB „Naista“ gamyklos statybos projektas (neteko galios)

Regioninės svarbos projektu pripažintas Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. 51/9S-8 „Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“

neteko galios Tauragės regiono plėtros traybos 2021 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2019 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 51/9S-8 „Dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu“ pripažinimo netekusius galios“