Auditų išvados

Valstybinio audito ataskaita (2024-02-14)
Vidaus audito ataskaita dėl Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos