2007–2013 m. kvietimai

2013-11-26 KVIETIMAS Nr. TRPP-13-04

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2013-11-27

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2013-06-14 KVIETIMAS Nr. TRPP-13-03

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Priemonė VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2013-06-21

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

2013-02-25 KVIETIMAS Nr. TRPP-13-02

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Priemonė VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2013-03-25

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2013-02-25 KVIETIMAS Nr. TRPP-13-01

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Priemonė VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2013-03-25

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2012-12-27 KVIETIMAS Nr. TRPP-12-08

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2013-01-25

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2012-11-19 KVIETIMAS Nr. TRPP-12-07

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Priemonė VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2012-12-14

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2012-11-19 KVIETIMAS Nr. TRPP-12-06

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2012-12-14

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2012-10-29 KVIETIMAS Nr. TRPP-12-05

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Priemonė VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2012-11-26

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2012-10-18 KVIETIMAS Nr. TRPP-12-04

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Priemonė VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2012-11-16

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2012-07-16 KVIETIMAS Nr. TRPP-12-03

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Priemonė VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2012-08-13

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2012-07-16 KVIETIMAS Nr. TRPP-12-02

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2012-08-13

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2012-03-30 KVIETIMAS Nr. TRPP-12-01

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Priemonė VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2012-04-11

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2011-11-17 KVIETIMAS Nr. TRPP-11-08

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Priemonė VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2011-12-15

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Projektinių pasiūlymų nebuvo gauta

2011-11-17 KVIETIMAS Nr. TRPP-11-07

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Priemonė VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2011-12-15

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2011-11-17 KVIETIMAS Nr. TRPP-11-06

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Priemonė VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2011-12-15

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2011-11-17 KVIETIMAS Nr. TRPP-11-05

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Priemonė VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

Galutinė projektinių pasiūlymų pateikimo regiono plėtros tarybai data – 2011-12-15

Kontaktinis asmuo – Severinas Bartašius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2011-08-25 KVIETIMAS NR. TRPP-11-04 (pasibaigęs)

Papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2007-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašo papildymui pagal VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ .doc .pdf

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

 

2011-08-25 KVIETIMAS NR. TRPP-11-03 (pasibaigęs)

Papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2007-2013 m. Tauragės regiono rezervinių projektų sąrašo papildymui pagal VP3-1.2-VRM-01-R priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.doc .pdf

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2011-03-07 KVIETIMAS NR. TRPP-11-02 (pasibaigęs)

Papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2007-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

 

2011-03-07 KVIETIMAS NR. TRPP-11-01 (pasibaigęs)

Papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2011-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

 

2010-11-23 KVIETIMAS NR. TRPP-10-14 (pasibaigęs)

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2011-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2010-11-23 KVIETIMAS NR. TRPP-10-13 (pasibaigęs)

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2011-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2010-11-23 KVIETIMAS NR. TRPP-10-12 (pasibaigęs)

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2011-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2010-11-19 KVIETIMAS NR. TRPP-10-11 (pasibaigęs)

Papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2007-2013 m. Tauragės regiono projektų rezervinio sąrašo sudarymui pagal VP3-1.2-VRM-01-R priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovės sudarymas“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2010-10-29 KVIETIMAS NR. TRPP-10-10 (pasibaigęs)

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2011-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2010-10-29 KVIETIMAS NR. TRPP-10-09 (pasibaigęs)

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2011-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2010-10-29 KVIETIMAS NR. TRPP-10-08 (pasibaigęs)

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2011-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2010-10-29 KVIETIMAS NR. TRPP-10-07 (pasibaigęs)

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2011-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2010-09-14 KVIETIMAS NR. TRPP-10-06 (pasibaigęs)

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2011-2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašų sudarymui pagal VP3-1.2-VRM-01-R priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“

Gautų projektinių pasiūlymų sąrašas

2010-09-14 KVIETIMAS NR. TRPP-10-05 (pasibaigęs)

Papildomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2007-2010 m. Tauragės regiono rezervinių projektų sąrašo sudarymui pagal VP3-1.4-AM-04-R priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“