Kolegija

Kolegija – Tauragės regiono plėtros tarybos valdymo organas, sudarytas iš 11 narių.

Kolegija sudaroma iš visų regiono plėtros tarybos steigėjomis (dalyvėmis) esančių savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų deleguotų šių savivaldybių tarybų narių.

Kolegija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatais ir kolegijos darbo reglamentu.

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamentas

Kolegijos sudėtis:

Skirmantas Mockevičius
Kolegijos pirmininkas
Jurbarko rajono savivaldybės meras
meras@jurbarkas.lt

Vaidas Bendaravičius
Pagėgių savivaldybės meras
meras@pagegiai.lt

Dainius Bergelis
Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys
dainius@optita.lt

Lineta Dargienė
Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė
lineta.dargiene@silale.lt

Donatas Jackis
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys
jackisdonatas@gmail.com

Vidmantas Juzėnas
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys
vidmantas.juzenas@gmail.com

Dovydas Kaminskas
Tauragės rajono savivaldybės meras
dovydas.kaminskas@taurage.lt

Edgaras Kuturys
Pagėgių savivaldybės tarybos narys
e.kuturys@pagegiai.lt

Algirdas Meiženis
Šilalės rajono savivaldybės meras
meras@silale.lt

Sigitas Mičiulis
Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys
sigitas.miciulis@taurage.lt

Giedrė Stulginskienė
Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė
giedre.stulginskiene@gmail.com