2022–2030 m. kvietimai

Tauragės regiono projektų įgyvendinimo planų kvietimų planas (visos priemonės)
(atnaujinta 2024-07-10)
(peržiūrėti)(atsisiųsti)

Kvietimų planas LT027-02-01-01 Švietimo pažangos priemonė (2024-07-18)

Kvietimų planas LT027-02-01-03 Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonė  ir LT027-02-01-02 Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros pažangos priemonė (2024-07-10)

Kvietimų planas LT027-03-02-01 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonė (2024-05-23)

Kvietimų planas LT027-03-02-05 Aplinkos oro monitoringo stiprinimo pažangos priemonė (2024-05-06)

skelbti kvietimai teikti projektų įgyvendinimo planus (PĮP)
(peržiūrėti)