Regiono plėtros planas 2022–2030 m.

2022–2030 M. TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANAS  (aktuali redakcija)
(pakeistas Tauragės regiono plėtros tarybos 2024 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. TS-13)

PATVIRTINTOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

Tauragės miesto tvarios plėtros pažangos priemonė Nr. LT027-03-02-02
Švietimo pažangos priemonė Nr. LT027-02-01-01
Praeityje pažeistų teritorijų sutvarkymo pažangos priemonė Nr. LT027-03-02-04
Tauragė+ funkcinės zonos pažangos priemonė Nr. LT027-02-02-01
Darnaus judumo skatinimo Tauragės mieste pažangos priemonė Nr. LT027-03-01-01
Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonė Nr. LT027-02-01-03
Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonė Nr. LT027-03-02-01
Socialinio būsto ir socialinių paslaugų plėtros pažangos priemonė Nr. LT027-02-01-04
Aplinkos oro monitoringo stiprinimo pažangos priemonė Nr. LT027-03-02-05
Žaliosios infrastruktūros plėtojimo pažangos priemonė Nr. LT027-03-02-06