Projektų vykdytojams aktualūs dokumentai

1. Apie 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą (nuoroda į esinvesticijos.lt, kur rasite daugiau informacijos apie 2021–2027 m. finansavimo periodą ir finansavimą reglamentuojančius teisės aktus)

2. 2022–2030 metų Regionų plėtros programa
2022-06-29 Nr. 713 | Dokumentą priėmė: Vyriausybė | Teisės aktas

2022-06-22 Nr. 1K-237 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Teisės aktas

Šiuo teisės aktu (galioja nuo 2022m. rugpūčio 11 d.) patvirtintos:

a) 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės;
b) Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės;
c) Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės.

Regiono projektų vykdytojams aktualūs teisės akto priedai:
17. PAFT 1 priedas – Projekto įgyvendinimo plano forma
18. PAFT 1 priedo 1 priedas – Partnerio deklaracija
19. PAFT 1 priedo 2 priedas Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą
20. PAFT 1 priedo 3 priedas Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus
21. PAFT 1 priedo 4 priedas Informacija apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą

4. Strateginio valdymo metodika
2021-04-28 Nr. 292 | Dokumentą priėmė: Vyriausybė | Teisės aktas

5. Pasiūlymo dėl savivaldybės projekto(-ų) įtraukimo į regiono plėtros planą forma
2022-12-23 Nr. 1V-807 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

6. Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas
2023 m. sausio 19 d. Nr. 1V-30 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

Patvirtintos regioninių pažangos priemonių finansavimo gairės