2014–2020 m. kvietimai

2020 m. rugsėjo 15 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 05.2.1-APVA-R-008 "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"
2020 m. kovo 27 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2014–2020 m. Tauragės regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. Galioja iki 2020 m. balandžio 30 d.
2019 m. gruodžio 27 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 05.5.1-APVA-R-019 "Kraštovaizdžio apsauga". Galioja iki 2020 m. balandžio 30 d.
2019 m. spalio 25 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal 04.5.1-TID-R-514 priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“. Galioja iki 2019 m. gruodžio 2 d.
2019 m. spalio 9 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Galioja iki 2019 m. gruodžio 2 d.
2019 m. spalio 9 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“. Galioja iki 2019 m. gruodžio 2 d.
2019 m. spalio 9 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Galioja iki 2019 m. gruodžio 2 d.
2019 m. rugsėjo 10 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. Galioja iki 2019 m. lapkričio 15 d.
2019 m. rugpjūčio 6 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“. Galioja iki 2019 m. spalio 31 d.
2019 m. liepos 29 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Galioja iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
2019 m. liepos 10 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“. Galioja iki 2019 m. gruodžio 30 d.
2019 m. birželio 17 d. paskelbtas pakeistas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 10.1.3-ESFA-R-920 "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse". Galioja iki 2020 m. vasario 1 d.
2019 m. gegužės 21 d. paskelbtas patikslintas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 05.4.1-LVPA-R-821 "Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra". Galioja iki 2019 m. spalio 31 d.
2018 m. birželio 19 d. paskelbtas pakeistas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Tauragės regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Galioja iki 2018 m. spalio 31 d.
2017 m. gruodžio 29 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas". Galioja iki 2018 m. gegužės 29 d.
2017 m. lapkričio 7 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Tauragės regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“. Galioja iki 2018 m. spalio 31 d.
2017 m. rugpjūčio 16 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Tauragės regiono projektų sąrašui sudaryti pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Galioja iki 2018 m. sausio 16 d.
2016 m. gegužės 13 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 05.4.1-CPVA-R-302 "Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus". Galioja iki 2016 m. rugsėjo 16 d.
2016 m. vasario 26 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-305 "Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą". Galioja iki 2016 m. rugsėjo 1 d.
2016 m. sausio 5 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-903 "Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II". Galioja iki 2016 m. balandžio 15 d.
2015 m. gruodžio 21 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 05.1.1-APVA-R-007 "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas". Galioja iki 2016 m. balandžio 21 d.
2015 m. lapkričio 3 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 "Miestų kompleksinė plėtra". Galioja iki 2018 m. spalio 31 d.
2015 m. spalio 30 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 08.2.1-CPVA-R-908 "Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas". Galioja iki 2018 m. spalio 31 d.
2015 m. spalio 2 d. paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus dėl Tauragės regiono projektų įgyvendinimo pagal priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 "Socialinio būsto fondo plėtra". Galioja iki 2016 m. vasario 1 d.