Struktūra

Tauragės regiono plėtros tarybos organas yra visuotinis dalyvių susirinkimas. 

Tauragės regiono plėtros tarybos valdymo organai – kolegija ir administracijos direktorius.