Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų informacija

Tauragės regiono plėtros taryboje per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur be PVM, todėl netaikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, išskyrus 17 ir 96 straipsnių nuostatas.

Tauragės regiono plėtros tarybos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės