Veiklos ataskaitos

2022 m. veiklos ataskaita, patvirtinta Tauragės regiono plėtros traybos visuotinio dalyvių susirinimo 2023 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. DS-1

2021 m. veiklos ataskaita, patvirtinta Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-30