Partnerių grupė

Apie Partnerių grupę

Partnerių grupė, sudaryta Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo“ (pakeista 2021 m. birželio 1 d. sprenidmu Nr. TS-8 Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl patariamosios Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo“ pakeitimo“).

Profesinių sąjungų organizacijų interesų grupei atstovauja:

Bronislovas Ambrozas
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguotas atstovas

Vaida Kiselienė
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguotas atstovė

Inga Mejerienė
Lietuvos profesinių sąjungų “Sandrauga” deleguota atstovė

Verslo organizacijų interesų grupei atstovauja:

Rimantas Dapkus
Lietuvos pramoninkų konfederacijos deleguotas atstovas

Marius Jucikas
Lietuvos darbdavių konfederacijos deleguotas atstovas

Rūta Misevičienė
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų deleguota atstovė

Aivaras Skarbalius
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas

Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų grupei atstovauja:

Laimutė Gudavičienė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Violeta Kasnauskaitė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Nijolė Meilutienė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Laura Mėlinavičienė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Indrė Pilypė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Arūnas Stasiūnas
Nacionalinė bendruomeninių organizacijų tarybos deleguotas atstovas