Partnerių grupė

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJOS PARTNERIŲ GRUPĖ

 

Partnerių grupė –  iš darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų sudarytas patariamasis Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos organas (toliau – Partnerių grupė). 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 11 punktu, Partnerių grupė atlieka šias funkcijas: 

  • svarsto regiono plėtros plano ir jo pakeitimų, regiono plėtros tarybos sprendimų dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais, taip pat regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų projektus ir dėl šių dokumentų teikia išvadas kolegijai; 
  • kolegijos prašymu svarsto kitus su nacionalinės regioninės politikos tikslo ir uždavinių įgyvendinimu regione susijusius klausimus ir teikia nuomonę kolegijai;
  • savo iniciatyva gali svarstyti bet kurį kolegijoje svarstomą klausimą ir teikti dėl jo nuomonę kolegijai. 

Partnerių grupė, sudaryta Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-3 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo“ (pakeista 2021 m. birželio 1 d. sprenidmu Nr. TS-8 Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl patariamosios Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymo“ pakeitimo“).

Profesinių sąjungų organizacijų interesų grupei atstovauja:

Bronislovas Ambrozas
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguotas atstovas

Vaida Kiselienė
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguotas atstovė

Inga Mejerienė
Lietuvos profesinių sąjungų “Sandrauga” deleguota atstovė

Verslo organizacijų interesų grupei atstovauja:

Rimantas Dapkus
Lietuvos pramoninkų konfederacijos deleguotas atstovas

Marius Jucikas
Lietuvos darbdavių konfederacijos deleguotas atstovas

Rūta Misevičienė
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų deleguota atstovė

Aivaras Skarbalius
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas

Bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų grupei atstovauja:

Laimutė Gudavičienė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Violeta Kasnauskaitė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Nijolė Meilutienė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Laura Mėlinavičienė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Indrė Pilypė
Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė

Arūnas Stasiūnas
Nacionalinė bendruomeninių organizacijų tarybos deleguotas atstovas