Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija, kurią sudaro Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajonų bei Pagėgių savivaldybių tarybų deleguoti nariai ir šių savivaldybių merai, 2023 m. vasario 3 d. patvirtino 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros planą su Švietimo pažangos priemone. Švietimo projektai suplanuoti atsižvelgiant į 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų programoje numatytus prioritetus ir uždavinius. Švietimo įstaigas pasieks šiek tiek daugiau nei 8,7 milijonai eurų.

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių tarybos. O vasario 6 dieną Panemunės pilyje susirinkę regiono savivaldybių merai, dalyvaujant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertams, atvykusiems aptarti tolimesnę Tauragė+ bendradarbiavimo patirtį ir galimybes toliau vystyti savivaldybių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo srityse, pasirašė susitarimą dėl 2023-2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo veiksmų vykdymo.

Rengiamo plano pavadinimas – Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas. Plano tikslas – suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.