• Pradžia
  • >
  • Pakeistas 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros planas

Pakeistas 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros planas

2023-11-22 | ES investicijos | Tauragės regionas

Tauragės regiono plėtros taryba 2023 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patviritnimo“ pakeitimo“ pakeitė naujojo finansavimo periodo Tauragės regiono plėtros planą ir papildė jį nauja pažangos priemone – Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Nr. LT027-02-01-03.

2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioritetui „Piliečiams artimesnė Lietuva“ keliamas konkretus uždavinys – 5.1. Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose. Siekiant spręsti miestų problemas, planuojama investuoti į tvarią ir individualizuotą 10-ies regionų centrų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Telšių, Marijampolės ir Tauragės) plėtrą, iš jų 3-jų regionų centrų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) atveju – apimant ir jų priemiesčius.

Tauragės rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-29 patvirtino Tauragės miesto tvarios plėtros strategiją, kurioje numatytiems veiksmams įgyvendinti  parengtoje regiono plėtros plano pažangos priemonėje suplanuota per 18 milijonų eurų, iš kurių 15,4 mln. Eur – ES struktūrinių fondų lėšos.

Pažangos priemonėje planuojamos investicijos į miesto ugdymo įstaigų – vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“, meno mokyklos, Jovarų pagrindinės mokyklos ir  „Šaltinio“ progimnazijos – infrastruktūrą, bei tvarios aplinkos užtikrinimą, tvarkant, žalinant ir didinant funkcionalumą teritorijose prie Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, urbanizuotose ir tankiai apgyvendintose, Zumpės tvenkinių, Jūros upės ir buvusio hipodromo.

Pakeistas planas skelbiamas tauragesregionas.lt ir Teisės aktų registre.