Naujienos

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija, kurią sudaro Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajonų bei Pagėgių savivaldybių tarybų deleguoti nariai ir šių savivaldybių merai, 2023 m. vasario 3 d. patvirtino 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros planą su Švietimo pažangos priemone. Švietimo projektai suplanuoti atsižvelgiant į 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų programoje numatytus prioritetus ir uždavinius. Švietimo įstaigas pasieks šiek tiek daugiau nei 8,7 milijonai eurų.

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių tarybos. O vasario 6 dieną Panemunės pilyje susirinkę regiono savivaldybių merai, dalyvaujant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertams, atvykusiems aptarti tolimesnę Tauragė+ bendradarbiavimo patirtį ir galimybes toliau vystyti savivaldybių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo srityse, pasirašė susitarimą dėl 2023-2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo veiksmų vykdymo.

Rengiamo plano pavadinimas – Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas. Plano tikslas – suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

Beveik du metus rengta Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategija sausio pabaigoje bus teikiama Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių taryboms tvirtinti. Tokiu būdu bus pratęstas Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimas kartu sprendžiant naujai išryškėjusias bendras problemines sritis ir užtikrinant bendrus savivaldybių gyventojų poreikius. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis į regioną ateinančių septynių metų laikotarpiu bus investuoti beveik 24 milijonai eurų.

Tauragės regiono plėtros taryba 2022 m. gruodžio 29 d. pasirašė sutartį su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ dėl Tauragės regiono bei Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 2021–2027 m. parengimo.