Naujienos

Tauragės regiono plėtros taryba 2023 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patviritnimo“ pakeitimo“ pakeitė naujojo finansavimo periodo Tauragės regiono plėtros planą ir papildė jį nauja pažangos priemone – Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Nr. LT027-02-01-03.

Plano rengimo organizatorius Tauragės regiono plėtros taryba (Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė, interneto svetainės adresas http://tauragesregionas.lt/, tel. 8 698 77465, el. p. info@trpt.lt) informuoja, kad Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T2-216 patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą (toliau – Planas).

Su patvirtintu Planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis galima susipažinti Tauragės regiono plėtros tarybos interneto svetainėje adresu https://tauragesregionas.lt/atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-2021-2027-metu-planas/taurages-regiono-savivaldybiu-atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-planu-rengimas/.

Plano rengimo organizatorius Tauragės regiono plėtros taryba (Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė, interneto svetainės adresas http://tauragesregionas.lt/, tel. 8 698 77465, el. p. info@trpt.lt) informuoja, kad Šilalės rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1-232 patvirtino Šilalės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą (toliau – Planas).

Su patvirtintu Planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis galima susipažinti Tauragės regiono plėtros tarybos interneto svetainėje adresu https://tauragesregionas.lt/atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-2021-2027-metu-planas/taurages-regiono-savivaldybiu-atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-planu-rengimas/.

Plano rengimo organizatorius Tauragės regiono plėtros taryba (Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė, interneto svetainės adresas http://tauragesregionas.lt/, tel. 8 698 77465, el. p. info@trpt.lt) informuoja, kad Tauragės rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-246 patvirtino Tauragės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planą (toliau – Planas).

Su patvirtintu Planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis galima susipažinti Tauragės regiono plėtros tarybos interneto svetainėje adresu https://tauragesregionas.lt/atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-2021-2027-metu-planas/taurages-regiono-savivaldybiu-atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-planu-rengimas/.

Plano rengimo organizatorius Tauragės regiono plėtros taryba (Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė, interneto svetainės adresas http://tauragesregionas.lt/, tel. 8 698 77465, el. p. info@trpt.lt) informuoja, kad Pagėgių savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-151 patvirtino Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą (toliau – Planas).

Su patvirtintu Planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis galima susipažinti Tauragės regiono plėtros tarybos interneto svetainėje adresu https://tauragesregionas.lt/atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-2021-2027-metu-planas/taurages-regiono-savivaldybiu-atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-planu-rengimas/.

Tauragės regiono plėtros taryba 2023 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. TS-15 patvirtino 2021–2027 metų Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo planą.

Plano rengimo organizatorius Tauragės regiono plėtros taryba, Vasario 16-osios g. 6, 72258 Tauragė, interneto svetainės adresas http://tauragesregionas.lt/, tel. 8 698 77465, el. p. info@trpt.lt,  informuoja, kad Tauragės regiono plėtros taryba 2023 m. liepos 20 d. patvirtino Tauragės regiono  atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą (toliau – Planas). Su patvirtintu Planu, vertinimo subjektų išvadų ir visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis galima susipažinti Tauragės regiono plėtros tarybos interneto svetainėje https://tauragesregionas.lt/atlieku-prevencijos-ir-tvarkymo-2021-2027-metu-planas/.

Tauragės regiono plėtros taryba 2023 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. TS-14 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patviritnimo“ pakeitimo“ pakeitė naujojo finansavimo periodo Tauragės regiono plėtros planą ir papildė jį nauja pažangos priemone – Tauragės miesto tvarios plėtros pažangos priemonė Nr. LT027-03-02-02.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, suderinusi su Tauragės regiono plėtros taryba ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, skelbia Tauragės regiono projektų, kurie planuojami įgyvendinti pagal 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano Tauragė+ funkcinės zonos pažangos priemonę Nr. LT027-02-02-01, kvietimų teikti  projektų įgyvendinimo planus sąrašą. Kvietimų planas skelbiamas esinvesticijos.lt ir tauragesregionas.lt

Informuojame, kad parengti Jurbarko rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Informuojame, kad parengti Šilalės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Informuojame, kad parengti Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Informuojame, kad parengti Tauragės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Tauragės regiono plėtros taryba, įgyvendindama projektą „Tauragės regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 2021–2027 m. parengimas“, finansuojamą Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“ lėšomis, informuoja apie rengiamus Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planus (toliau – Planai). Planų tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Š. m. birželio 19 d. Tauragės regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas patvirtino Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos personalinę sudėtį.

Š. m. birželio 19 d. Tauragės regiono merai pasitarime išrinko savo atstovą – Skirmantą Mockevičių, Jurbarko rajono savivaldybės merą – į Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybą. Sutarta, kad Jurbarko rajono savivaldybės meras atstovaus 2 metus, o 2025 m. viduryje perduos estafetę Tadui Bartkui, Šilalės rajono savivaldybės merui.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, suderinusi su Tauragės regiono plėtros taryba ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, skelbia Tauragės regiono projektų, kurie planuojami įgyvendinti pagal 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano Švietimo pažangos priemonę Nr. LT027-02-01-01, kvietimų teikti  projektų įgyvendinimo planus sąrašą. Kvietimų planas skelbiamas esinvesticijos.lt ir tauragesregionas.lt

Informuojame, kad parengti Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Tauragės regiono plėtros taryba 2023 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. TS-7 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patviritnimo“ pakeitimo“ pakeitė naujojo finansavimo periodo Tauragės regiono plėtros planą ir papildė jį naujomis pažangos priemonėmis: Darnaus judumo skatinimo Tauragės mieste pažangos priemone Nr. LT027-03-01-01, Praeityje pažeistų teritorijų sutvarkymo pažangos priemone Nr. LT027-03-02-04 ir Tauragė+ funkcinės zonos pažangos priemone Nr. LT027-02-02-01.

Pakeistas planas skelbiamas tauragesregionas.lt ir Teisės aktų registre.

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija, kurią sudaro Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajonų bei Pagėgių savivaldybių tarybų deleguoti nariai ir šių savivaldybių merai, 2023 m. vasario 3 d. patvirtino 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros planą su Švietimo pažangos priemone. Švietimo projektai suplanuoti atsižvelgiant į 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų programoje numatytus prioritetus ir uždavinius. Švietimo įstaigas pasieks šiek tiek daugiau nei 8,7 milijonai eurų.

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių tarybos. O vasario 6 dieną Panemunės pilyje susirinkę regiono savivaldybių merai, dalyvaujant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertams, atvykusiems aptarti tolimesnę Tauragė+ bendradarbiavimo patirtį ir galimybes toliau vystyti savivaldybių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimo srityse, pasirašė susitarimą dėl 2023-2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo veiksmų vykdymo.