Informuojame, kad parengti Tauragės regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano (toliau – Planas) projektas ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Tauragės regiono plėtros taryba 2023 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. TS-7 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patviritnimo“ pakeitimo“ pakeitė naujojo finansavimo periodo Tauragės regiono plėtros planą ir papildė jį naujomis pažangos priemonėmis: Darnaus judumo skatinimo Tauragės mieste pažangos priemone Nr. LT027-03-01-01, Praeityje pažeistų teritorijų sutvarkymo pažangos priemone Nr. LT027-03-02-04 ir Tauragė+ funkcinės zonos pažangos priemone Nr. LT027-02-02-01.

Pakeistas planas skelbiamas tauragesregionas.lt ir Teisės aktų registre.

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija, kurią sudaro Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajonų bei Pagėgių savivaldybių tarybų deleguoti nariai ir šių savivaldybių merai, 2023 m. vasario 3 d. patvirtino 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros planą su Švietimo pažangos priemone. Švietimo projektai suplanuoti atsižvelgiant į 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų programoje numatytus prioritetus ir uždavinius. Švietimo įstaigas pasieks šiek tiek daugiau nei 8,7 milijonai eurų.