Tauragės regiono savivaldybės patvirtino 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos pakeitimo projektą. Strategija papildyta naujais veiksmais, kuriais būtų investuojama į Jurbarko, Šilalės, Tauragės rajonų ir Pagėgių savivaldybių gamtos ir kultūros objektų pritaikymą lankymui.

Papildomai planuojama pritaikyti lankymui Raudonės pilį ir jos parką, Smalininkų geležinkelio stotį ir vandens matavimo stotį, Nemuno, Mituvos, Imsrės upes ir kraštovaizdžio parką Jurbarko mieste bei Kalnėnų karjerą. Šilalės rajone – Šilalės tvenkinį ir Šilalės pušyną bei aplinkines jų teritorijas, Kvėdarnos tvenkinį bei Pilių piliakalnį Kaltinėnuose, Tauragės rajono savivaldybė planuoja papildomai investuoti į Balskų tvenkinio pritaikymą lankymui, o Pagėgių savivaldybė – Užlenkio ežerą Panemunėje.

Daugiau apie strategijos keitimą skaitykite savivaldybių tinklapiuose:
Tauragės rajono savivaldybė ⇒
Šilalės rajono savivaldybė ⇒
Jurbarko rajono savivaldybė ⇒
Pagėgių savivaldybė ⇒

Tauragės regiono savivaldybės parengė ir teikia gyventojų svarstymui 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos pakeitimo projektą. Strategija papildyta naujais veiksmais, kuriais būtų investuojama į Jurbarko, Šilalės, Tauragės rajonų ir Pagėgių savivaldybių gamtos ir kultūros objektų pritaikymą lankymui.

Papildomai planuojama pritaikyti lankymui Raudonės pilį ir jos parką, Smalininkų geležinkelio stotį ir vandens matavimo stotį, Nemuno, Mituvos, Imsrės upes irkraštovaizdžio parką Jurbarko mieste bei Kalnėnų karjerą. Šilalės rajone – Šilalės tvenkinį ir Šilalės pušyną bei aplinkines jų teritorijas, Kvėdarnos tvenkinį bei Pilių piliakalnį Kaltinėnuose, Tauragės rajono savivaldybė planuoja papildomai investuoti į Balskų tvenkinio pritaikymą lankymui, o Pagėgių savivaldybė – Užlenkio ežerą Panemunėje.

Daugiau apie strategijos keitimą skaitykite savivaldybių tinklapiuose:
Tauragės rajono savivaldybė ⇒
Šilalės rajono savivaldybė ⇒
Jurbarko rajono savivaldybė ⇒
Pagėgių savivaldybė ⇒

Tauragės regiono plėtros taryba 2023 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. TS-1 „Dėl 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros plano patviritnimo“ pakeitimo“ pakeitė naujojo finansavimo periodo Tauragės regiono plėtros planą ir papildė jį nauja pažangos priemone – Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Nr. LT027-02-01-03.