• Pradžia
  • >
  • ES fondų investicijos pirmiausia pasieks Tauragės regiono švietimo įstaigas

ES fondų investicijos pirmiausia pasieks Tauragės regiono švietimo įstaigas

2023-02-17 | Tauragės regionas

Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija, kurią sudaro Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajonų bei Pagėgių savivaldybių tarybų deleguoti nariai ir šių savivaldybių merai, 2023 m. vasario 3 d. patvirtino 2022–2030 metų Tauragės regiono plėtros planą su Švietimo pažangos priemone. Švietimo projektai suplanuoti atsižvelgiant į 2021–2027 m. Europos Sąjungos investicijų programoje numatytus prioritetus ir uždavinius. Švietimo įstaigas pasieks šiek tiek daugiau nei 8,7 milijonai eurų.

Šių investicijų dėka bus siekiama pašalinti trūkstamų viešųjų paslaugų labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms problemos priežastis: bendrojo ugdymo įstaigų pritaikymo neįgaliesiems, ikimokyklinio ugdymo vietų, visos dienos mokyklos erdvių bei pavėžėjimo paslaugų trūkumą regiono savivaldybėse – bus įsteigtos 170 vietos darželiuose; mokyklų erdvės pritaikytos visos dienos mokyklos veikloms, kuriomis džiaugsis apie tūkstantis regiono moksleivių; įsigytos 3 elektra varomos transporto priemonės, kuriomis vaikai galės pasiekti ugdymo įstaigas patogiau ir saugiau, jos bus pritaikytos neįgaliesiems ir ikimokyklinukams vežti; bendrojo ugdymo mokyklų patalpose bus įdiegti universalaus dizaino elementai: pandusai, liftai, keltuvai, kt. sprendiniai, įrengtos atokvėpio erdvės ir kambariai.

Kitaip negu praėjusių finansinių laikotarpių atveju, šis regiono plėtros planas bus tvirtinamas dalimis, t. y. visos investicijos, kurios pasieks Tauragės regioną bus skirstomos į atskiras pažangos priemones, ir šios tvirtinamos skirtingais etapais. Vasario 3 dieną Tauragės regiono plėtros taryba patvirtino pirmąją – Švietimo pažangos priemonę. Iš viso regioną per 2022–2030 metų laikotarpį turėtų pasiekti šiek tiek daugiau nei 108 milijonai Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad per praėjusį finansavimo laikotarpį Tauragės regionui buvo skirti vos 30 milijonų eurų ir papildomai virš 10 milijonų pasiekė regioną per Tauragė+ funkcinės zonos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimo investicinį projektą.

Pats procesas yra sudėtingas ir fragmentuotas. Pirma yra patvirtinamas Regiono plėtros planas: analizuojama regiono esama situacija, nustatomos problemos, jų priežastys, atliekama problemų priežasčių SSGG analizė; nustatomi tikslai, uždaviniai, jų rodikliai ir suplanuojamos preliminarios lėšos. Tuomet ministerijoms patvirtinus regioninių pažangos priemonių finansavimo gaires yra rengiamos regiono plėtros plano pažangos priemonės. Šių projektai derinami su atitinkamomis ministerijomis, o suderinus tvirtinamos Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijoje. Pagal patvirtintą pažangos priemonę Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) planuoja kvietimų teikti paraiškas planą, skelbia kvietimus teikti paraiškas ir vertina pateiktas paraiškas bei pasirašo finansavimo sutartis su projektų vykdytojais. Planuojama, kad švietimo pažangos priemonės atveju pirmosios finansavimo sutartys bus pasirašytos jau šių metų ketvirto ketvirčio pradžioje.

Regiono savivaldybių administracijos projektus, kurie galėtų būti finansuojami per regiono pažangos priemones, planuoja jau nuo 2021 metų vasaros, kai buvo paskelbtas Europos Sąjungos 2021–2027 m. investicijų programos ir Regionų plėtros programos projektai. Tai ilgas ir sudėtingas procesas, kuriame dalyvauja savivaldybių administracijų specialistai, ekspertai iš Tauragės regiono plėtros tarybos bei Centrinės projektų valdymo agentūros ir konkrečių ministerijų. Projektai dažnai turi išpildyti įvairias išankstines sąlygas, kas pareikalauja kruopštaus pasiruošimo ir papildomo darbo.

„Šiuo metu Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos ekspertės kartu su savivaldybių administracijų specialistais rengia dar kelių pažangos priemonių projektus: darnaus judumo miestuose, praeityje užterštų ir pažeistų teritorijų, Tauragė+ funkcinės zonos, Tauragės miesto tvarios plėtros ir socialinės srities. Jas bus galima teikti tvirtinti Kolegijai tik ministerijoms patvirtinus finansavimo gaires. Kai kurie gairių projektai jau yra pateikti derinimui ir planuojama, kad kovo mėnesį gali būti patvirtinti. Todėl kaip greitai ES investicijos pasieks regiono įstaigas ir gyventojus, iš dalies labai priklauso nuo ministerijų pasirengimo.“ – pasakoja Jurgita Choromanskytė, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė.